Publiczne Gimnazjum nr 6
im. Janusza Korczaka
w Wałbrzychu